Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach

ZARZĄDZENIE NR 14/2007
Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 17.04.2007
 
 
          W sprawie określenia “Zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach”.
 
 
          Na podstawie art.3a ust.2 i art.4 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
          Wprowadza się “ Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                         
 
§ 2
          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
 
                                                                     Dyrektor Domu Dziecka 
                                                                           w Chmielowicach
                                                             Ingryda Gaida
 
Wersja XML