Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dn.12.10.2011 r.

INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU
 
 
Starosta Opolski informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze:
 
księgowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym
 
w Starostwie Powiatowym w Opolu
 
 
wybrana została:   Pani Grażyna KACZOR
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Pani Grażyna Kaczor spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 28 września 2011 r. na wolne stanowisko urzędnicze.
 
         Posiadane doświadczenie zawodowe  – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej - daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych  w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowego w Wydziale  Finansowo - Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Opolu.
 
 
 
 
 
Opole, 12 października 2011 r.
 
                         Henryk Lakwa
 
 
 
                                                                       _______________________________________
                                                                                  (podpis i pieczęć Starosty Opolskiego)

 

Wersja XML