Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa

INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU
 
 
Starosta Opolski informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 
 
inspektora w Wydziale Budownictwa
 
 
w Starostwie Powiatowym w Opolu
 
 
wybrana została:   Pani Anna HAŁENDA
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Pani Anna Hałenda spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 15 września 2011 r. na wolne stanowisko urzędnicze.
 
         Posiadane przygotowanie zawodowe, a także doświadczenie – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej - daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w zakresie czynności na stanowisku inspektora w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Opolu.
 
 
Opole, 29 września 2011 r.
 
 
 
                                                                                             Henryk Lakwa
 
                                                                       _______________________________________
                                                                              (podpis i pieczęć Starosty Opolskiego)
Wersja XML