Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU
 
 
 Starosta Opolski informuje,
  że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 
 
  inspektora  w Wydziale Spraw Obywatelskich
 
 
 w Starostwie Powiatowym w Opolu
wybrany został:   Pan Adam MATANIAK
 
 
 
                                  U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Pan Adam Mataniak spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 31 sierpnia 2011 r. na wolne stanowisko urzędnicze.
 
         Uwzględniając posiadane przygotowanie zawodowe, a także   doświadczenie w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego – zdaniem Komisji Rekrutacyjnej ww. daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w zakresie czynności na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Opole, 22 września 2011 r.                      
 
                                                                                              /-/ Henryk Lakwa
 
                                                                      
                                                                                  (podpis i pieczęć Starosty Opolskiego)
Wersja XML