Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa

 

                             INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU
 
 
                                      Starosta Opolski informuje,

                                  że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 
 
                            inspektora w Wydziale Budownictwa
 
            w Starostwie Powiatowym w Opolu
               
               nie dokonano wyboru kandydata
 
 
 
                                    U Z A S A D N I E N I E
 
W  dniu 31 sierpnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu umieszczone zostało ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu. Do naboru przystąpił 1 kandydat, który jednakże nie spełniał wszystkich wymogów określonych dla ww. stanowiska.
 
W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna zdecydowała  ogłosić II nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Opolu.
 
 
 
 
.
Opole, 15 września 2011 r.
 
 
 
                                                                                                                                             Henryk Lakwa
 
                                                                                          (podpis i pieczęć Starosty Opolskiego)

 

Wersja XML