Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Starosta Opolski informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: 

podinspektora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

w Starostwie Powiatowym w Opolu

nie dokonano wyboru kandydata.

 

UZASADNIENIE

Komisja Rekrutacyjna nie wyłoniła kandydata, ponieważ w trakcie postępowania rekrutacyjnego żaden z kandydatów przystępujących do konkursu nie spełniał wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze z dnia 27 czerwca 2011 r.

 

 

Opole, 14 lipca 2011 r.

Henryk Lakwa

[podpis i pieczęć Starosty Opolskiego]

Wersja XML