Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

System informacji dla pasażera

Działając w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.), Starosta Opolski podaje do publicznej wiadomości rozkłady jazdy w powiatowych przewozach pasażerskich:

  1. linia komunikacyjna nr R16090000013: Dąbrowa – Prądy przez Sokolniki, Wawelno, Siedliska,
  2. linia komunikacyjna nr R16090000014: Prądy – Chróścina przez Siedliska, Wawelno,
  3. linia komunikacyjna nr R16090000024: Brynica – Kup.


JPEGLinia komunikacyjna nr R16090000013 Dąbrowa - Prądy.jpeg
JPEGLinia komunikacyjna nr R16090000014 Prądy-Chróścina.jpeg
PDFLinia komunikacyjna nr R16090000024 Brynica - Kup.pdf
 


 

Wersja XML