Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej Brzezie ? Dobrzeń Wielki


OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam,

że dnia 27 marca 2015 r., na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki reprezentującego inwestora Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, podpisanego przez pełnomocnika Agatę Rybczyńską (pełnomocnictwo z 8 września 2014 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

1.      działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi gminnej:

-     k.m. 4 obręb Dobrzeń Wielki: 401/185,

-   k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki: 198, 211, 214, 222, 483/212, 493/225, 494/227, 503/190, 505/210, 563/212, 620/220, 709/224, 710/224,

-     k.m. 1 obręb Brzezie: 317/3, 318/3, 321/4, 322/4, 336/9, 337/7, 338/7, 339/5, 342/9, 343/7, 344/9, 354/92, 355/92, 356/92, 364/98, 365/98, 366/98, 370/20, 371/20, 372/20, 375/1, 376/1,

-    k.m. 2 obręb Brzezie: 275/2,

2.      działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiektów:

-        k.m. 2 obręb Brzezie: 238/4.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wersja XML