Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki

Opole, 21 sierpnia 2014 r.

WB.6744.3.7.2014.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam,

że dnia 25 czerwca 2014 r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki reprezentującego Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1698/136, 1686/120, 1555/136, 1704/138, 1420/119, 139, 1700/136, 1557/136, 1702/136, 1695/136, 1703/136, 1701/136, 1687/120, 861/120 k.m.4 obręb Dobrzeń Wielki,

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wersja XML