Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz
art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 15.05.2014r IN.V.7821.2.2014.AS uchylającą decyzję starosty Opolskiego nr 2/2014 z dnia 14.03.2014 i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

zawiadamiam,

 

że dnia 28 maja 2014r. zostało ponownie wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

                                                                                                                                                         

-        705/45, 691/45, 187/45, 692/45, 704/45, 178/45, 188/45, 707/44, k.m. 15 obręb Zawada,

-        1249/1, 1907/2, 1905/2, 1906/2, 1464/1, 1121/1, 1126/1, 1125/1, 2315/2 k.m. 12 obręb Zawada

-        840/153 k.m 2 obręb Zawada.

 

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy
ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML