Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana

Opole dnia 18.03.2014r

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 20 lutego 2014 r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Tarnów Opolski z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Miedziana, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 34, 239/33 i 240/33 k. m. 1 oraz 162/1, 162/2 i 187 k. m. 4, obrębu Miedziana.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Wersja XML