Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamiam,

że dnia 21 czerwca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 29, reprezentowanego przez pełnomocnika Jacka Dziatkiewicza
– Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów
w miejscowości Brzezie od km 5+182,00 do km 6+000,00 w gminie Dobrzeń Wielki,
na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        299 – k.m. 12 obręb Czarnowąsy,

-        748/92, 435/92, 276/14, 651/164, 642/161, 640/161, 747/92, 207/160, 657/92, 718/98 – k.m. 1 obręb Brzezie.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML