Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie linii napowietrznej 110kV Groszowice ? Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją Nr 381/2013 z dnia 4 czerwca 2013r., znak: WB.6740.4.302.2013.AH, zatwierdził projekt budowlany i udzielił Inwestorowi - TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Zawiłej 65L, Odział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1,
reprezentowanemu przez Pełnomocnika - Halinę Zakrzewską, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na

przebudowie linii napowietrznej 110kV Groszowice – Hermanowice

wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu,

na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 

1.    Gmina Prószków

§  Boguszyce – arkusz mapy nr 3 (a.m. 3) - 516/235, 515/92, 121, 228, 229, 340/151, 256/151, 150, 226, 344/154, 400/155, 401/155, 345/154, 302/155, 301/154, 153;

§  Boguszyce – a.m. 2 - 91, 90, 164, 85, 83, 81, 170, 386/75;

§  Chrzowice – a.m. 2 – 62, 61, 60, 59, 53, 80/25, 79/25, 23, 70/13, 14, 69/13, 21, 20, 15, 16, 19;

§  Folwark – a.m. 4 - 369, 366, 357, 358, 359, 364, 363, 334, 335, 331, 330, 328, 321;

§  Folwark – a.m. 2 - 176, 190, 191, 192, 197, 196, 195, 129/1, 113, 114, 115;

§  Folwark – a.m. 1 - 10, 9, 8, 7;

§  Górki – a.m. 4 – 324, 784/121, 781/121, 321, 119, 118, 117, 308, 112, 111, 107, 106, 442/103, 443/104, 438/104, 439/103, 97, 96, 95, 505/319, 305, 504/304, 503/303, 315, 15, 314;

§  Górki – a.m. 1 – 74/1;

§  Winów – a.m. 1 - 1032/191, 990/197, 1335/197, 988/197, 987/197, 986/197, 433/198, 1339/197, 1476/197, 1291/197, 981/197, 980/197, 1088/30, 1893/246, 1853/246, 836/248, 247, 306, 1642/248;

2.    Gmina Komprachcice

§  Dziekaństwo – a.m. 1 – 452/320, 274;

§  Chmielowice – a.m. 5 – 275, 422/276, 334/276, 609/184;

§  Chmielowice – a.m. 1 – 380/102, 381/102;

§  Chmielowice – a.m. 2 – 272/25, 269/24, 22, 27, 231/36, 230/36, 223/35, 222/35, 122/33, 267/57, 88, 176/58, 193/58, 275/60, 299/70, 211/69;

§  Chmielowice – a.m. 3 –  89, 119/70, 69, 115/68, 116/68, 67, 161/66, 160/66, 217/65, 95, 97, 78, 98;

§  Osiny – a.m. 2 – 182/96, 514/42, 340/46, 214/45, 213/45, 211/44, 212/44, 210/43, 209/43, 401/42, 229/41, 333/40, 334/40, 331/40, 205/39, 226/38, 225/38, 224/37, 223/36, 222/35, 362/34, 375/28, 373/28, 487/28, 490/28, 251/27, 250/27, 286/26, 285/26, 216/26, 215/26, 91/3;

§  Komprachcice – a.m. 2 – 242, 253, 252, 251, 250, 248, 247, 246, 245, 221, 244, 243, 241, 240, 239, 237, 236;

§  Komprachcice – a.m. 1 - 97, 101, 102, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 140/1, 140/2, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 156, 157, 148, 139, 141, 147, 146, 142, 143;

§  Polska Nowa Wieś – a.m. 3 – 229/1, 228, 227, 230, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 225, 252, 253, 224;

§  Polska Nowa Wieś – a.m. 2 – 205/1, 170/3;

§  Wawelno – a.m. 2 – 151, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 211/75, 182/71, 188/70, 187/70, 195/69, 196/69, 66, 65, 60, 59, 55, 54, 51, 50, 155/46, 226/33, 153;

3.    Gmina Dąbrowa

§  Chróścina – a.m. 8 - 149/98, 109, 100;

§  Chróścina – a.m. 5 - 194/6, 178/6, 72/3, 180/7, 177/4, 236/4, 235/4, 174/4, 173/4;

§  Chróścina – a.m. 2 - 299/217, 306/217, 214, 201, 355/189, 552/181, 551/181, 151, 135, 367/132, 530/132, 507/129, 126, 123, 120, 480/117, 479/117, 517/114, 518/114, 111, 271/104, 268/104, 503/101, 505/101, 587/91, 588/91, 87, 81, 78, 75, 73, 527/70, 65, 313/62, 312/61, 459/61, 458/61, 468/60, 464/55, 297/55, 485/54, 342/51, 339/51, 448/50, 491/50, 490/50, 243/47, 338/46, 560/38, 559/38, 509/39, 36, 33, 30, 254/27, 251/27, 257/23, 20, 525/16, 328/15, 327/15, 436/10;

§  Dąbrowa – a.m. 3 – 527/1, 526, 528, 525, 531, 529, 516/11, 530, 513, 510/29, 510/30, 510/31, 510/32, 510/33, 510/34, 510/35, 510/36, 510/37, 497, 494, 493, 492, 468, 465, 356, 464;

§  Prądy a.m. 2 104, 105, 106/2;

§  Prądy a.m. 3 103/2, 103/1;

§  Lipowa – a.m. 1 – 150/24, 156, 126/1, 128, 129, 159, 130, 153, 115/1;

4.    Gmina Niemodlin

§  Magnuszowice a.m. 1 1/3, 1/4, 66;

§  Gracze a.m. 2 514, 296, 297, 355/1, 343, 342/1, 389, 384/4, 384/5, 384/18, 383, 388, 390, 578/1, 286, 287, 285, 284, 283;

§  Gracze a.m. 1 267/4, 273/1;

§  Rzędziwojowice a.m. 5 107/3, 108, 109/4;

§  Rzędziwojowice a.m. 4 109/1, 110, 317, 111, 318.

 

 Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Opolu, Urzędu Miejskiego w Prószkowie, Urzędu Gminy Komprachcice, Urzędu Gminy Dąbrowa oraz Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, a także na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

 

 


 

 

 

Wersja XML