Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice

Opole, 12 czerwca 2013 r.

WB.6744.3.2.2013.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 12 czerwca 2013 r. (znak WB.6744.3.2.2013.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ul. Słoneczna
i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice” w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        364, 366, 367, 368, 371, 372, 765/5, 765/4, 377, 378, 379, 380, 381, 361, 414, 427, 421, 429, 430/1, 431/1, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 356, 399 – k.m. 1 obręb Krzanowice, jednostka ewidencyjna: 160903_2, gm. Dobrzeń Wielki,

-        562 k.m. 2 obręb Krzanowice, jednostka ewidencyjna: 160903_2, gm. Dobrzeń Wielki,

-        719 – obręb Wróblin, jednostka ewidencyjna: 166101_1, m. Opole.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML