Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice

 

Opole, 20 maja 2013 r.

WB.6744.3.2.2013.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam,

że dnia 15 marca 2013 r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, reprezentowanego przez pełnomocnika Magdalenę Citko EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        364, 366, 367, 368, 371, 372, 765/5, 765/4, 377, 378, 379, 380, 381, 361, 414, 427, 421, 429, 430/1, 431/1, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 356, 399 – k.m. 1 obręb Krzanowice, jednostka ewidencyjna: 160903_2, gm. Dobrzeń Wielki,

-        562 k.m. 2 obręb Krzanowice, jednostka ewidencyjna: 160903_2, gm. Dobrzeń Wielki,

-        719 – obręb Wróblin, jednostka ewidencyjna: 166101_1, m. Opole.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Wersja XML