Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów oraz budowę mostu rozbudowa mostu w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą

Opole  22.02.2013r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE


              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu  22.02.2013r. została wydana  decyzja nr 2/2013 (postępowanie  nr WB 6744.8.14.2012r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  rozbudowę odcinka  drogi powiatowej  nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowę mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:

1038/174, 1000/148, 959/147, 762/148, 766/151, 446/152, 401/107, 428/107, 263/176, 260/170, 399/89, 256/169,  402/107, 898/38, 494/89 obręb Krasiejów,

 

Inwestor: Zarząd Powiatu Opolskiego reprezentowany przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Jacka Dziatkiewicza  .

 

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. ul.1 Maja 29 IIp. pok. 200 w godz. od 8.00 do  15.00.


                  

 

sr-only">pokaż podmenu'); }; }); } prepareRelForGalleries(); prepareMenu(); var lockScroll = function(){ $('body').addClass('block-scroll'); }; var unlockScroll = function(){ $('body').removeClass('block-scroll'); }; if (window.location.hash.indexOf("lightbox-uid-") >= 0){ window.location.hash = '#'; } var butterflyOptions = { contentDefaultWidth: null, // For content (can be em, % or px) - null default means 50em if pxToEm is available or 700px otherwise (a good line length for legibility) contentDefaultHeight: '100%', // For content (can be em, % or px) mediaMaxWidth: '85%', // For images (can be em, % or px) mediaMaxHeight: '70%', // For images (can be em, % or px) treatAsMedia: false, // Set to true for content to be resized as if it's media (good for video content) lightBoxMargin: null, // Margin around screen (can be em, % or px) - null default == 2em if pxToEm is available or 20px otherwise animateResize: false, animationSpeed: 150, useIframe: 'autodetect', // load contents in an iframe (good for cross-domain URLs). Options are: 'autodetect' (will load iframe for external URLs), true (will load in an iframe). false (will atempt to load with ajax). collapseHeightWhenPossible: false, // When content is shorter than available height, collapse height of lightbox reuseFragment: false, // When using a fragment from the same page as the link, reuse the same DOM nodes (persisting their state) or clone a new copy? closeButton: true, // Should we have a close button? closeButtonImage: '/public/template/slabowidzacy_strona/img/butterfly/close.png', // Set to the path of your close button image closeButtonCorner: 'tr', // Top left 'tl' or top right 'tr' or bottom left (bl) or bottom right (br) - top left is the most intuitive option that doesn't overlap scrollabrs clickOverlayCloses: true, // Will clicking the overlay layer (the dark tinted area) close the lightbox? preloadLoadingImage: '', // Specify an image path here and it will be preloaded preloadGalleryControlsSprite: '', // Specify an image path here and it will be preloaded /*galleryControlWidth: 49, // width of each control (default based on sprite that ships with butterfly) galleryControlHeight: 85, // height of each control (default based on sprite that ships with butterfly)*/ galleryMode: 'rel', // Allow navigation between lightboxed images? Options are: rel (all links that have the same 'rel' attribute), 'container' (all links within the one container), 'all' (all linked images), or nothing '' (don't use galleries) galleryContainers: '', // CSS selectors specifying elements that contain linked images to form discrete galleries. e.g: '.gallery-pets, #gallery-flowers' galleryLoops: false, // When you reach the end of the gallery, should 'next' take you back to the begining? (and vice versa) captionMode: 'title', // Whether to use captions, and if so, where to grab the caption text from? Options are: 'title' (the title attribute of the link), 'text' (any text within the link, including image alt text), or nothing '' (don't display captions) preloadNextGalleryImage: true, // Should the next lightbox be preloaded if it's an image? zoomFromClicked: false, // Experimental callbackPreOpen: null, // Six callback functions can be defined that will be called at various points in the opening, closing and resizing of lightboxes callbackPreResize: null, callbackPostResize: null, callbackPostOpen: lockScroll, callbackPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); });