Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle

 

Opole, 24 stycznia 2013 r.

WB.6744.3.12.2012.AŁ


OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz
art. 49 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

 

że Starosta Opolski, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 29, reprezentowanego przez pełnomocnika Jacka Dziatkiewicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, złożonego dnia 30 października 2012 r., decyzją z 24 stycznia 2013 r. (znak WB.6744.3.12.2012.AŁ) zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy – Brynica od km 2+015,00 do km 5+032,00
w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        2607/125, 1175/292 – k.m. 3 obręb Czarnowąsy,

-        296, 297/14, 300, 297/17, 297/19 – k.m. 12 obręb Czarnowąsy,

-        132/6, 165, 128/6 – k.m. 1 obręb Świerkle,

-        133, 210, 208, 214, 154, 153, 209, 215 – k.m. 3 obręb Świerkle,

-        286, 288, 287/2, 271, 287/1, 289 – k.m. 4 obręb Świerkle.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

Anna Łotarewicz

Inspektor w Wydziale Budownictwa

Wersja XML