Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowę odcinka drogi oraz budowę mostu i rozbudowa mostu w w m. Krasiejów

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

STAROSTA OPOLSKI

Zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) i art. 61 § 4 k.p.a.

 

zawiadamia

strony: właścicieli i użytkowników wieczystych  nieruchomości o nr:

 

 1038/174, 1000/148, 959/147, 762/148, 766/151, 446/152, 401/107, 428/107, 263/176, 260/170, 399/89, 256/169, 402/107, 898/38, 494/89 obręb Krasiejów,

że w dniu 06.12.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy : Zarządu Powiatu Opolskiego reprezentowanego przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Jacka Dziatkiewicza  postępowanie  nr WB 6744.8.14.2012 , w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  rozbudowę odcinka  drogi powiatowej  nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowę mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu - Wydział Budownictwa ul.1Maja 29 ,  IIp. pok. 200  w godz. od 8.00  do  15.00.

Wersja XML