Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica od km 2+015,00 do km 5+032,00 w miejscowościach Czarnowąsy i Świerkle

 

Opole, 21 grudnia 2012 r.

WB.6744.3.12.2012.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz
art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

że dnia 30 października 2012 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 29, reprezentowanego przez pełnomocnika Jacka Dziatkiewicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy – Brynica od km 2+015,00 do km 5+032,00 w miejscowościach Czarnowąsy i Świerkle w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami
:

-        2607/125, 1175/292 – k.m. 3 obręb Czarnowąsy,

-        296, 297/14, 300, 297/17, 297/19 – k.m. 12 obręb Czarnowąsy,

-        132/6, 165, 128/6 – k.m. 1 obręb Świerkle,

-        133, 210, 208, 214, 154, 153, 209, 215 – k.m. 3 obręb Świerkle,

-        286, 288, 287/2, 271, 287/1, 289 – k.m. 4 obręb Świerkle.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

Anna Łotarewicz

Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

Wersja XML