Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ? bocznej od ul. Brzeziańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały

Opole, 29 listopada 2012 r.

WB.6744.3.8.2012.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 29 listopada 2012 r. (znak WB.6744.3.8.2012.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – bocznej od ulicy Brzeziańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały w gminie Dobrzeń Wielki
wraz z zabudową rzeki Żydówka i rowu drogowego przepustami rurowymi oraz budową oświetlenia ulicznego, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1971/32, 1973/33, 1975/38, 1976/39, 1823/39, 1981/39, 1983/44, 1914/45, 249/51, 680/50, 1086/53, 972/56, 1970/32, 1972/33, 1974/38, 1822/39, 1980/39, 1982/44, 1913/45, 1066/26, 1398/58, 1400/58 k.m. 1 obręb Dobrzeń Mały gmina Dobrzeń Wielki.

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 201 w godzinach pracy urzędu.

 

z upoważnienia Starosty Opolskiego

Anna Łotarewicz

Inspektor w Wydziale Budownictwa

Wersja XML