Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O i budowa mostu w m. Krasiejów

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

Zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.   informuję, że  w dniu 19.10.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy : Zarządu Powiatu Opolskiego reprezentowanego przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Jacka Dziatkiewicza  postępowanie  nr WB 6744.8.11.2012 , w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  rozbudowę odcinka  drogi powiatowej  nr 1807O Strzelce Opolskie- Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowę mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą, na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 786/174, 1000/148, 959/147, 762/148, 766/151, 446/152, 401/107, 428/107, 263/176, 260/170, 399/89, 256/169, 786/174, 402/107, 898/38, 494/89 obręb Krasiejów.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 8.00  do  15.00.

 

Wersja XML