Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Kepa

                                                                                                        Opole  dnia 07.11.2012r

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu  05.11.2012r  została wydana  decyzja nr 9/2012  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w miejscowości Kępa na działkach wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 1 w projekcie budowlanym

 

Inwestor:  Zarząd Powiatu Opolskiego

 

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  205  w godz. od 730 do 1530

 

                                                                           z   upoważnienia Starosty Opolskiego

                       

                  

 

                                                                      

 

 

 

Wersja XML