Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej w m. Kepa

 

Opole, dnia 10.10.2012r.


OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.

   

w dniu 18.09.2012r zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy: Zarządu Dróg Powiatowych  Opole ul. Strzelców Bytomskich 7  postępowanie WB. 6744.5.9.2012  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany od km. 0+128 do km. 0+825 w m. Kępa zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:

 

Obręb Kępa :

 

203/118 k.m 1, 71 k.m. 3, 173/1 ( po podziale 363/1 ), 148/98, 149/98, 154/98 ( po podziale 365/98)   153/98 ( po podziale 367/98 ), 131/8 ( po podziale 369/8 oraz 370/8 ), 132/9 ( po podziale 371/9 ) 

133/10 ( po podziale 373/10 ), 134/11 ( po podziale 375/11 ), 135/12, 341/7 ( po podziale 377/7 ),  340/7 ( po podziale 380/7 ), 336/7 ( po podziale 382/7 ), 168/16, 129/98, 353/17 k.m. 4

 

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 205 w godz. od 730  do  15 30

 

 

 

Wersja XML