Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa zakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej

 

Opole, dnia 11 września 2012 r.

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

zakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 126/5, 127/5, 128/11, k.m. 1, obręb Tułowice

 

Inwestor:

Śląski Klaster Drzewny sp. z o.o., 45-763 Opole, ul. Zbożowa 9

 

 

 

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

Kazimierz Krawczyk

Wersja XML