Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku

Opole, dnia 23.07.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a., w dniu 23.07.2012r. zostało wszczęte   na żądanie Wnioskodawcy Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Ozimek 46-040 Ozimek ul. Dzierżonia  4 B  postępowanie , w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :

rozbudowie dróg gminnych nr : 103298 O Dobrodzieńska , 103301 O Leśna, i 103302 O ul. 1 Maja w Biestrzynniku w ramach ” Zwiększenia atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej z drogą dojazdową”;

na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:

- 20/5, 20/6, 20/8, 297/66, 343/75 k.m.3 obręb Biestrzynnik

- 333/108 k.m.4 obręb Biestrzynnik

- 520/84, 725/108, 107, 137, 144, 305/97, 331/88, 332/88, 333/88, 335/88, 346/88, 348/93, 349/93,350/93, 386/106, 547/73, 571/138, 643/88, 644/88, 646/88, 620/75, 330/88, 538/109, 355/93, 541/81, 543/81, 545/73, 549/110, 327/88, 334/88, 366/82, 140,142, k.m.5 obręb Biestrzynnik

- 28, 52/26, 53/29, 54/28 k.m.13 obręb Biestrzynnik 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 8.00  do  15.00.

 

 

Starosta Opolski

Wersja XML