Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice

Opole, dnia 18.06.2012r.

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę:

 

Kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice

na działkach nr :

 

Obręb Zagwiździe

823/2, 835, 823/1, 838, 762/1, 337/2, 761/3, 761,

 

Obręb Stare Budkowice

499/104, 809/104, 547/76, 506/13, 664/1055, 622/97, 912/75, 506/13, 544/164, 545/164, 968/128, 116, 118, 724/126, 125, 688/122, 689/122, 127, 180, 325/227, 324/227, 334/233, 331/233, 976/230, 977/230, 131, 219, 218, 217, 238, 746/237, 705/212, 913/75, 543/161, 482/64, 485/40, 496/41, 488/41, 50, 879/150, 262, 265, 252/57, 82/15, 202/29, 189/54, 182/4, 177/52, 209/47, 253/55, 1470/249, 1471/249, 1472/249, 121/72,

 

Obręb Dąbrówka Łubniańska

77;

 

Inwestor: Gmina Murów,

                     ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

 

 

Wersja XML