Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w m. Węgry

Opole, dnia 26.03.2012r

 

WB.6744.13.1.12

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTA  OPOLSKI

INFORMUJE

 

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26.03.2012r.  została wydana  decyzja nr 4/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę:

 

  drogi gminnej w miejscowości Węgry; zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

?  nr 806/123, 827/124 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni

? nr 854/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 779/125 k.m. 3) , nr 856/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 780/125 k.m. 3) – właściciele prywatni 

?  nr 126 k.m.3 obręb Węgry - własność Gmina Turawa

?  nr 637/119 i 647/1 k.m.3 obręb Węgry - własność Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

? nr 998/10, 755/10, 446/179, 794/173, 791/173 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni

 

  Inwestor:                                    Gmina Turawa

                                             ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa

 

Z treścią  decyzji  strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212 w godz. od 730 do 1530

 


                                                                            z   upoważnienia Starosty Opolskiego 

                                                                               Kazimierz krawczyk

                                                                            Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

'href', url); } }); });