Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa

                                                                Opole  22.03.2012r.

WB.6744.13.7.11

OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 21.03.2012r.  została wydana  decyzja nr 3/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmującej  budowę :

drogi polegającą na przełożeniu trasy odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada-Granica Województwa- Dobrodzień od KM 6+546,00 do KM 6+905,00 w m. Turawa , ul. Świerkowa; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:   166 k.m.9 obręb Turawa oraz działka nr 230 k.m. 1 obręb Turawa  - własność Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, oraz działka nr 124/31 k.m. 9 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 124/14 k.m. 9) - własność Lasy Państwowe -  Nadleśnictwo Turawa, oraz działka nr 223/2 k.m. 1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 223/1 k.m. 1), działka nr 225/1 k.m. 1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 225 k.m. 1), 226/1 km.1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 226 k.m. 1),– właściciele prywatni , oraz działka nr. 227/1 k.m. 1 obręb Turawa ( przed podziałem działka nr 227 k.m. 1), – własność Gmina Turawa

 

Inwestor:      

ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

 

                ul. Strzelców Bytomskich 7

              45-084 Opole

 

 

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212 w godz. od 730 do 1530

 

                                                                           z   upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu                   

                                                                                                      Inspektor Jakub kania

 

var pageOnPage = $('div.pageOnPage'); if (pageOnPage.length > 0) { $('div.pageOnPage .pageOnPageElement').each(function () { str += $(this).html().trim(); }); } else { var str = $('.slabowidzacyPageContentLayoutRight').html().trim(); } var html = $('
' + str + '
'); html.find('.pageBreadcumb').remove(); html.find('img').remove(); html.find('script').remove(); str = html.text().replace(/\s+/g, ' ').replace(/^\s+|\s+$/, ''); str = str.replace('(', '').replace(')', ''); str = str.replace('„', '').replace('”', ''); str = str.replace('-', ''); str = str.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, " "); str = str.replace(/\s\s+/g, ' '); str = str.replace(/ +(?= )/g, ''); str = str.replace(/^[ \t]+/gm, ''); str = str.toLowerCase(); reader.cancel(); reader.read(str); }); readA.addEventListener("change", function () { reader.setReadAnchorsStatus((this.checked)); }); search.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.getAttribute("placeholder")); }); searchBtn.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.value); }); $('.btn-speak-instruction').click(function(e){ reader.read(''); reader.cancel(); }) }, false);