Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach

Opole, dnia 14 marca 2012 r.

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

  

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 205 i 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia :

 

zabudowę linii technologicznej anodowania ze zmianą sposobu użytkowania powierzchni odkładczej lakierni w zakładzie produkcyjnym „KAYE ALUMINIUM OPOLE” w Tułowicach przy ul. Porcelitowej 4 na działce nr 130/54, obręb Tułowice.

 

Inwestor:

KAYE ALUMINIUM OPOLE Spółka z o.o., ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice

 


 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

Kazimierz Krawczyk

 

 

 

 

 

 

Wersja XML