Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie

Opole  15.02.2012r.


OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 15.02.2012r.  została wydana  decyzja nr  2/2012  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów :

786/174, 1005/172, 1005/172, 1002/218, 804/173 ( po podziale 1106/173), 826/175, 822/178 (po podziale 1090/178), 1006/212, 793/174, 821/176 ( po podziale 1096/176), 509/177 (po podziale 1085/177), 512/179 (po podziale 1081/179), 828/216 (po podziale 1102/216), 1012/181 (po podziale 1087/181), 518/184 (po podziale 1094/184), 185 (po podziale 1100/185), 186 (po podziale 1098/186), 187 (po podziale 1092/187), 189 (po podziale 1104/189), 190 (po podziale 1083/190), 201 (po podziale 1108/201), 202  (po podziale 1114/201), 836/204 (po podziale 1110/204), 838/205 (po podziale 1112/205),  1059/205 k.m.4 obręb Krasiejów , 826/175 k.m.4,

 

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212,214 w godz. od 730 do 1530


                                                                           z   upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                                Beata Przybylska

                       

Wersja XML