Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach

 

Opole, dnia 21.11.2011r


OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji nr 3/2011 z dnia 03.11.2011r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Wolności / istniejącej pętli autobusowej / w Czarnowąsach do parkingu Elektrowni Opole klasy L o długości około 1,6 km , szerokości 6 m z obustronnymi poboczami gruntowymi i zatoką autobusową zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

178/3 ( 248/3 ) , 238/2 ( 250/2 ) , 195/3 ( 252/3 ) , 226/4 ( 254/4 ) , 228/5 ( 256/5 ) , 230/5 ( 258/5 ) , 40 ( 293/40 ) , 191/38 ( 275/38 ) , 232/6 ( 260/6 ) , 234/7 ( 262/7) , 223/10 ( 265/10 i 264/10 ) , 225/27 ( 267/27 ) , 30 ( 269/30 ) , 31 ( 271/31 ) , 34 ( 273/34 ) , 35 ( 277/35 ) , 75/36 ( 279/36 ) , 112/37 ( 285/37 ) , 113/37 ( 283/37 ) , 114/37 ( 281/37 ) , 110/37 ( 289/37 i 290/37  ) , 111/37 ( 287/37 ) , 143/47 ( 294/47 ) , 119/47 ( 296/47 ) , 121/48 ( 298/48 ) , 122/48 ( 300/48 ) , 135/48 ( 302/48 ) , 136/48 ( 304/48 ) , 297/6 ( 297/20 ) , 298/1 ( 298/13 ) , 298/8 ( 298/10 ) , 297/7 ( 297/19 ) , 297/8 ( 297/17 ) , 297/9 ( 297/15 ) , 462/29 ( 469/29 )


( Działki oznaczone wytłuszczonym drukiem w nawiasach po podziale przeznaczono na pas drogowy ) 

Inwestor:  Gmina Dobrzeń Wielki  ul. Namysłowska 44

 


                         

                       

                  

 

 

Wersja XML