Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie

Opole, dnia 05.12.2011r.


OBWIESZCZENIE

O

WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Opolski informuje, ze zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) art. 61 § 4 k.p.a.,   

w dniu 17.11.2011r. zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek postępowanie  nr WB.6744-8-6-2011 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów :

786/174, 1005/172, 1005/172, 1002/218, 804/173 ( po podziale 1106/173), 826/175, 822/178 (po podziale 1090/178), 1006/212, 793/174, 821/176 ( po podziale 1096/176), 509/177 (po podziale 1085/177), 512/179 (po podziale 1081/179), 828/216 (po podziale 1102/216), 1012/181 (po podziale 1087/181), 518/184 (po podziale 1094/184), 185 (po podziale 1100/185), 186 (po podziale 1098/186), 187 (po podziale 1092/187), 189 (po podziale 1104/189), 190 (po podziale 1083/190), 201 (po podziale 1108/201), 202  (po podziale 1114/201), 836/204 (po podziale 1110/204), 838/205 (po podziale 1112/205),  1059/205 k.m.4 obręb Krasiejów , 826/175 k.m.4

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 8.00 do  15 .00.

 

 

 

Starosta Powiatowy  w Opolu

 

Wersja XML