Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim

 

Opole, dnia 24.11.2011 r.

WB 6740-7-1365/2011


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia :

budowę fermy kur brojlerów wraz z niezbędnymi urządzeniami , budowę budynku socjalno - biurowego z parkingiem, budowa zjazdu z drogi powiatowej oraz budowa przyłączy wody, kanalizacji i energii w Szydłowcu Śląskim na działce nr:  103, 102, 1508, 42/4, 101/1, 101/2 k.m. 1 , obręb Szydłowiec Śląski.

Inwestor: Rajmund Wocka, Magnuszowiczki 25b, 49-156 Gracze

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu                       

                                              inspektor Jakub Kania

 

 

 

 

 

Wersja XML