Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi

Opole, dnia 24.11.2011r.

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę:

 

Bloku energetycznego nr 5 wraz z układami pozablokowymi:

-         kotłownia bloku nr 5

-         maszynownia

-         budynek urządzeń elektrycznych

-         IOS bloku nr 5 wraz z węzłami rozładunku, magazynowania mączki wapiennej, przygotowania zawiesiny wapiennej odwadniania gipsu, magazynowania gipsu, oczyszczalni ścieków oraz zbiornikiem awaryjnym

-         nawęglanie zewnętrzne

-         odżużlanie  

-         odpopielanie       

-         układ wody chłodzącej bloku nr 5

-         stacja regeneracji jonitów

-         sieci

-         siłownia Diesla

-         gospodarka olejowa, kolektor pary 1,8 MPa

-         układ powietrza technologicznego, remontowego i AKPiA

-         budynek warsztatowo magazynowy

-         transformatory blokowe i odczepowe   wraz z rozdzielnią 400kV bloku nr 5

-         estakady międzyobiektowe i inne obiekty pomocnicze

-         gospodarka wodą amoniakalną

Układu przygotowania wody uzupełniającej,

Przebudowy układu torowego i drogowego na terenie podstawowym PGE Elektrownia Opole S.A.,

Bloku energetycznego nr 6,

-         kotłownia bloku nr 6

-         IOS bloku nr 6

-         układ wody chłodzącej bloku nr 6

-         transformatory blokowe i odczepowe   wraz z rozdzielnią 400kV bloku nr 6

Przenośnika gipsu z magazynu PGE Elektrownia Opole S.A. na place składowe firmy Knauf w Brzeziu,

Wyprowadzenie mocy elektrycznej z bloku nr 6 do rozdzielnicy 110/400kV (stacja Elektroenergetyczna Dobrzeń),

Wyprowadzenie mocy elektrycznej z bloku nr 5 do rozdzielnicy 110/400kV (stacja Elektroenergetyczna Dobrzeń)

zlokalizowanych w Brzeziu k/Opola na działkach: 1320/162, 1285/116, 1255/129, 1265/169, 1266/171, 1267/87, 1322/80, 1256/129, 1017/122, 1018/122, 1019/122 1279/103, 1117/153, 1144, 833/112, 1263/69, 1114/153, 875/98, 883/108 obręb Borki, 174/3, 226/4, 238/2, 276/26, 276/27, 276/28, 276/25, 433/31, 368/31, 178/3, 194/3, 195/3, 196/4, 276/15, 276/16, 276/18, 276/19 obręb Czarnowąsy,

1693/98, 1697/101, 1586/98, 1596/101, 1767/114, 1770/137, 1794/73, 1911/73, 1918/73, 1924/73, 1925/73, 1926/73, 1927/73, 1928/73, 1933/73, 1672/103, 1688/96, 1695/98, 1694/98, 1698/101, 808/95, 1922/126, 1923/126, 1808/73, 1594/98, 1696/98, 1809/73, 1892/73, 1769/127, 1786/148, 1793/73, 1810/73, 1887/148, 1930/73 obręb Dobrzeń Mały,

461/179, 564/175, 680/176, 684/107, 690/107, 692/107, 693/107, 694/107, 695/107, 697/107, 687/101, 688/101, 563/175, 568/107, 691/107, 507/107, 689/101, 686/101 obręb Brzezie

 

Inwestor: PGE Elektrownia Opole S.A. z siedzibą w Bełchatowie,

                ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

Kazimierz Krawczyk

Wersja XML