Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice

Opole, dnia  05.10.2011r.

WB.6740-2-1134/11

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

        Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. Zawiadamia się, że w dniu 13.09.2011R. zostało wszczęte na żądanie Gminy Dąbrowa z dnia 13.09.2011R. postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę: inwestycji liniowej - kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z siecią tranzytową do przepompowni przy ul. Ceglanej w Sławicach

Obejmującą;

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o 200 – 160PCV

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o 110 – 90

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o 200 – 160 PCV

- przyłącza kanalizacji ciśnieniowej o 50

- przyłącza energetyczne na terenie przepompowni ścieków

- przepompownia ścieków

- przepompownie przydomowe

 

Zlokalizowanej we wsi Żelazna i Sławice na działkach wg załączonego spisu.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Opolskiego w Opolu przy ul. Ks. Opolskich 27 pok.210 II p.

Wersja XML