Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik

Opole, dnia 27 września 2011 r.

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia :

 

obejmujące rozbudowę trzech budynków indyczników w miejscowości Młodnik na działce o nr ewidencyjnym gruntów 194/4, k.m. 2, obręb Młodnik/Radomierowice

 

Inwestor:

 

"ROL-DROB" s.c. Henryk Graboń, Ziemowit Kalinowski,

46-030 Radomierowice

 

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

                       

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

 


 

Kazimierz Krawczyk

Wersja XML