Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa trzech budynków indyczników w m. Młodnik

Opole, dnia 7 września 2011 r.

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

       Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwoenia na budowę:

 

obejmujące rozbudowę trzech budynków indyczników w miejscowości Młodnik na działce o nr ewidencyjnym gruntów 194/4, k.m. 2, obręb Młodnik/Radomierowice

 

Inwestor: "ROL-DROB" s.c. Henryk Graboń, Ziemowit Kalinowski, 46-030 Radomierowice

 

                                                                 

                                                                    z upoważnienia

                                                                      Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                  NACZELNIK WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

 

                                                                    Kazimierz Krawczyk

 

Wersja XML