Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny

Opole , dnia 11-05-2011r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

STAROSTA OPOLSKI

Zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) i art. 61 § 4 k.p.a.

zawiadamia

 

strony: właścicieli i użytkowników wieczystych  nieruchomości o nr:

 340/75, 315/74, 314/74, 313/74, 250/72, 200/71, 247/73 km.2 obręb Chmielowice, przyległych do terenu przebudowywanego odcinka  drogi powiatowej nr 1763 Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od KM 1 + 013.00 do KM 1 + 861.90 w m. Chmielowice  ul. Nyska i w m. Osiny ul. Opolska  , że w dniu 11-04-2011r. zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu postępowanie  nr WB 7351-4-433/2011 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:  przebudowę  odcinka drogi   powiatowej nr 1763 Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od KM 1 + 013.00 do KM 1 + 861.90 w m. Chmielowice  ul. Nyska i w m. Osiny ul. Opolska ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów  589/127 km.1, i  89 km.3; 340/75, 315/74, 314/74, 362/74, 372/73, 370/71, 368/72 km2 i 319/71km.3 obręb Chmielowice oraz 172/9 km.1 obręb Osiny w Gminie Komprachcice 

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Op0olskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 8 00  do  15 00

 

Wersja XML