Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa stacji LPG w Chróścicach

 

Opole, dnia 04.05.2011r

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

Rozbudowę istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem podziemnym : zbiorniki dwupłaszczowe podziemne , dystrybutory paliwowe z zadaszeniem , stanowisko pompowania kół i mycia szyb, pylonu cenowo-reklamowego oraz odwodnienie terenu w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki na działkach nr 30, 31, 1425/27, 1423/5 i 1427/28

 

Inwestor:  Krzysztof Świtała  46-080 Chróścice ul. Powstańców Śl. 45

 

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                  Kazimierz Krawczyk                                  

Wersja XML