Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach

Opole, 16.11.2010r

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmującej:

 

Budowę zakładu wylęgu drobiu obejmującą: budynek biurowo socjalny, halę produkcyjną wylęgu piskląt wraz z układem drogowym i zjazdem z drogi oraz infrastruktura towarzysząca tj. 2 zbiorniki wybieralne, 2 zbiorniki wody czystej, przepompownia wód opadowych separator i odstojnik w Magnuszowicach na działkach nr 16/4, 18/1, 19/4, 20 

 

 

 

Inwestor:         MODERNHATCH SZTUDER & WOCKA” Sp. z o.o.,

Magnuszowiczki 25B, 49-156 Gracze

 

 

 

                                                          z upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                          Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                        Kazimierz Krawczyk

Wersja XML