Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś

 

Opole, dnia 5.01.2011r

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

         Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji nr 5/2011 z 5.01.2011r.(nr rej, organu administracji architektoniczno-budowlanej WB.7351-2-1494/2010) „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.

 

Budowa sieci gazowej śr/c. D160/110/63 PE (Pmax=80-350 kPa, L=42926,50m) na terenie miejscowości:

 

Wrzoski, na działkach  nr ewid. 233, 254/102, 96, 286/64, 284/68, 282/68, 178/95, 94, 230, 232, 477/84, 234, 236, 423/156, 435/156, 435/156, 447/159, 235, 289/65, 98/55, 300/57, 291/54, 252/29, 271/45, 43, 312/139;

                                                                           

Chróścina, na działkach nr ewid. 234/45, 195/32, 412/235, 539/102, 72/3, 305/56, 56, 535/51186/1,525/52, 440/64, 102/62, 536/51, 426/50, 194/32, 303/38, 193/82, 220/8, 260/8, 450/68, 219/8, 165/4;

                                                                                                                                           

Mechnice na działkach nr ewid. 137, 10, 99, 621/34, 45, 159, 540/261, 228, 713/209, 615/225, 616/225, 692/225, 174, 828/225, 706/229, 704/227, 702/226, 121, 290, 155/81, 224/9, 227/9229/11, 225/9, 7;,                                                        

                                                     

Dąbrowa na działkach  nr ewid.  497, 519;

 

Chmielowice na działkach  nr ewid.   89, 86, 312/87;

 

Osiny na działkach  nr ewid.  172/9, 862/70, 94, 973/12, 185/7, 90, 92;

 

Komprachcice na działkach o nr ewid.  710, 631/3, 631/2, 738, 800, 864, 845, 513/1, 401, 871, 945, 1188, 1157, 647, 599/1, 976, 1342, 599/3, 1132/9, 1056, 1092, 1117/1, 1887/2, 1075/2, 1850/2, 1842, 1872, 1849, 1871, 1870, 598, 561, 527, 293, 464, 453, 422, 391, 857, 343, 342/1, 342/2, 289, 944, 1024/2, 1098, 1888;

                                                                     

Polska Nowa Wieś na działkach o nr ewid.  963/2, 2052/2, 205/1, 504, 1062, 1072, 964, 573, 505, 347, 360, 704, 673, 688, 661, 926/1, 1000/1, 808, 848, 900, 879, 877/7, 648, 56, 1194, 434;

 

Żerkowice-(postępowanie Wojewody Opolskiego-droga wojewódzka)Opole Bierkowice-(postępowanie Prezydenta m. Opola-obszar na terenie gminy Opole)

 

Inwestor:         Górnośląska  Spółka Gazownictwa Sp. z  o.o.  41-800 Zabrze  ul. Szczęść Boże 11

       Oddział – Zakład Gazowniczy  w  Opolu    45-071  Opole,  ul. Armii Krajowej 2

 

 

 

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                            Naczelnik Wydziału Budownictwa

                            Kazimierz Krawczyk

                       

Wersja XML