Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach

                      Opole  31.12.2010r

 

 

WB 7351-7-1420/10

 

 


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

Zakładu wylęgu drobiu obejmującą budynek biurowo socjalny, halę produkcyjną wylęgu piskląt wraz z układem drogowym i zjazdem z drogi oraz infrastruktura towarzysząca tj. 2 zbiorniki wybieralne, 2 zbiorniki wody czystej, przepompownia wód opadowych separator i odstojnik w Magnuszowicach na działkach nr  16/4, 18/1, 19/4, 20

 

Inwestor: Modernhatch Szuder & Wocka Sp z o.o.

                Magnuszowiczki 25B

                49-156 Gracze

 


 

                                                                                                                      Z up. STAROSTY

                                                                                           Kazimierz Krawczyk

                                                                                                                                                    Naczelnik Wydziału Budownictwa

Wersja XML