Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach

 

Opole, dnia 29.12.2010r r


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

         Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji nr 1240/10 z  29.12.2010r.(nr rej, organu administracji architektoniczno-budowlanej WB.7351-12-1512/2010) „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia :.

 

przebudowa hali produkcyjnej oraz zabudowę linii technologicznej przygotowani powierzchnia i lakierowania profili aluminiowych w zakładzie produkcyjnym „KAYE ALUMINIUM OPOLE” zlokalizowanej w Tułowicach ul. Porcelitow4 4 dz. nr 130/54

 

Inwestor: „KAYE ALUMINIUM OPOLE” spółka z o.o.  49-130 Tułowice ul. Porcelitow4 4,

          


                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                            Naczelnik Wydziału Budownictwa

                            Kazimierz Krawczyk

                        


Wersja XML