Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach

 

Opole, dnia 20.12.2010r

 


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu Wydział Budownictwa; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę   obejmującą :

 

zabudowę linii technologicznej przygotowania powierzchni i lakierowania profili aluminiowych  w zakładzie produkcyjnym „KAYE ALUMINIUM OPOLE” w Tułowicach ul. Porcelitow4 4 dz. nr 130/54

 

Inwestor: „KAYE ALUMINIUM OPOLE” spółka z o.o.  49-130 Tułowice ul. Porcelitow4 4

 


                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu                     

                                Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                    Kazimierz Krawczyk

 

 

 

 

 

Wersja XML