Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

sieci gazowej śc. D160/110/63 PE (Pmax= 80-350 kPa, L=42926,50m) na terenie miejscowości:

Wrzoski na działkach o nr ewid. gruntów 233, 254/102, 96, 286/64, 284/68, 282/68, 178/95, 94, 230, 232, 477/84, 234, 236, 423/156, 435/156, 435/156, 447/159, 235, 289/65, 298/55, 300/57, 291/54, 252/29, 271/45, 43, 312/139;

 Chróścina na działkach o nr ewid. gruntów 234/45, 195/32, 412/235, 539/102, 72/3, 305/56, 56, 535/51, 186/1, 525/52, 440/64, 102/62, 536/51, 426/50, 194/32, 303/38, 193/82, 220/8, 260/8, 450/68, 219/8, 165/4;

 Mechnice na działkach o nr ewid. gruntów 137, 10, 99, 621/34, 45, 159, 540/261, 228, 713/209, 615/225, 616/225, 692/225, 828/225, 706/229, 704/227, 702/226, 121, 174, 290, 155/81, 224/9, 227/9, 229/11, 225/9, 7;

Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntów 497, 519;


Chmielowice
na działkach o nr ewid. gruntów 89, 86, 312/87;

Osiny na działkach o nr ewid. gruntów 172/9, 862/70, 94, 973/12, 185/7, 90, 92;
Komprachcice
na działkach o nr ewid. gruntów 710, 631/3, 631/2, 738, 800, 864, 845, 513/1, 401, 871, 945, 1188, 1157, 647, 599/1, 976, 1342, 599/3, 1132/9, 1056, 1092, 1117/1, 1887/2, 1075/2, 1850/2, 1857, 1842, 1872, 1849, 1871, 1870, 598, 561, 527, 293, 464, 453, 422, 391, 343, 342/1, 342/2, 289, 944, 1024/2, 1098, 1888;

 Polska Nowa Wieś na działkach o nr ewid. gruntów 963/2, 2052/2, 205/1, 504, 1062, 1072, 964, 573, 505, 347, 360, 704, 673, 688, 661, 926/1, 1000/1, 808, 848, 900, 879, 877/7, 648, 56, 1194, 434;

 Wawelno na działkach o nr ewid. gruntów 269, 693/424, 427, 272, 434, 275, 276, 438/280, 733/406, 274, 735/400;

Żerkowice - (postępowanie Wojewody Opolskiego-droga wojewódzka)

Opole Bierkowice- (postępowanie Prezydenta m. Opola-obszar na terenie gminy Opole

 

Inwestor:   Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

                   Oddział- Zakład Gazowniczy w Opolu

                   45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 2

 

 

 

                                                                   z  upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                                      Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                                                 Kazimierz Krawczyk
Wersja XML