Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa ujecia wody Kadłub Turawski

Opole, dnia 14.12.2010r.

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

    Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji Nr 1210/10 dnia 14.12.2010r. o pozwoleniu na budowę  poniższego przedsięwzięcia:

 

Rozbudowę ujęcia wody „Kadłub Turawski” gm. Turawa na działce nr 1182/101 obręb Kadłub Turawski

 

 

Inwestor: Gmina Turawa

 ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa

   


                                                       z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                 Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                    Starostwa Powiatowego w Opolu

                                                Kazimierz Krawczyk

 

Wersja XML