Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w m. Kąty Opolskie

 

Opole, dnia 08.12.2010r. r

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

    Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji NR 1198/10 dnia 8.12.2010r. o pozwoleniu na budowę  poniższego przedsięwzięcia

 

Budowa budynku stacji paliw płynnych z infrastrukturą techniczną ( dwa zbiorniki podziemne na paliwa płynne, zbiorniki gazu płynnego (LPG), dystrybutory paliw, instalacje technologiczne dystrybucji paliw, zadaszenie nad dystrybutorami, miejscami postojowymi, punktem zlewowym paliwa ; zlokalizowaną w m. Kąty Opolskie  przy ul.Kościelnej na  działkach 535/98, 704/98 km 1

 

Inwestor: S-ka j. „EMKA” -  Mateusz i Krzysztof  Żur   

                                                                                                              

 

 

 

                                                       z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                 Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                    Starostwa Powiatowego w Opolu

                                                Kazimierz Krawczyk

                       

                  

 

Wersja XML