Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw przy ul. Koscielnej w m. Kąty Opolskie

 

Opole, dnia 12.11.2010 r

 

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 .10 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę  nr. rej. organu adm. architekt.-bud. WB.7351-11-1348/2010 z

 

w zakresie obejmującym budowę budynku stacji paliw płynnych z  infrastrukturą techniczną wraz z budową zjazdów na drogę publiczną; zlokalizowaną w m. Kąty Opolskie ul Kościelna na działce 535/98 i 704/98 km. 1 gm. Tarnów Opolski

 

 

Inwestor:EMKA”   Mateusz i Krzysztof  Żur  

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                               Naczelnik Wydziału Budownictwa

                           Kazimierz Krawczyk

                       

 

Wersja XML