Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - stacja wodociągowa Turawa Marszałki

 

Opole, 16.11.2010r

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmującej:

 

Budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów – Stacja Wodociągowa „Turawa Marszałki” na działkach nr 109, 83, 85 obręb Rzędów i 9, 11, 80, 130, 177, 229, 5, 169, 111/17, 156 obręb Turawa 

 

 

 

Inwestor:         Wójt Gminy Turawa

                        ul. Opolska 39C

                        46-045 Turawa

 

 

 

                                                          z upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                          Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                        Kazimierz Krawczyk

Wersja XML