Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie

 

 

Opole  18.10.2010r

 

 

WB 7351-7-1172/10

 

 

 STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmującą:

 

Przebudowę ul. Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

na terenie działek nr 227, 253, 262/5, 245/4, 1176/13, 1180

Inwestor: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 37, 49-100 Niemodlin

 

 

Z up. STAROSTY

Kazimierz Krawczyk

        Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

     

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

Wersja XML